Igen vagy nem?- Mondhat-e egy nő Káddist?

Napvilágot látott Radnóti Zoltán rabbi tollából egy rabbinikus írás[1], mely kimondatlanul bár, de engedélyezi a nők Káddis-mondását a zsinagógában.

Jelen írásunkban  erre kívánunk reflektálni.

Előrebocsátjuk: véleményünk szerint a nők szerepe a zsidó életben fontos, megkérdőjelezhetetlen. Legszentebb ünnepeinket az ő gyertyájuk köszönti. Ők a letéteményesei a családi élet tisztaságának, a kóser otthonnak. A zsidó élet legtöbb színterén egyenrangúak a férfiakkal. Egyetlen olyan területe van a zsidó életnek, melyben nincsenek azonos szerepek: a zsinagóga, a rituálé. Itt az aktív szerep a férfiaké. Bővebben…

Hibázott-e a kórház?- Válasz Oberlander Báruch rabbi írására

Az Egység című kiadvány 2016. augusztusi számában Jár-e a bűnösnek orvosi ellátás? címmel jelent meg Oberlander Báruch rabbi, a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület szellemi vezetőjének írása. Ebben a halácha szemszögéből közelíti meg Biszku Béla a MAZSIHISZ Szeretetkórházában történő gyógykezelését. (Szögezzük le, hogy Biszku Béla tevékenységének megítélése valóban nem tartozik a halácha tárgykörébe. Nem védjük és nem támadjuk, mert ez nem feladatunk.) Bővebben…

Nyugodjon békében?

Kérdés: A fiatalon elhunyt férjet özvegye annak idején szülei sírjába temettette el.  Majd fél évszázados özvegység után a hitves elhunyt, és szeretne férjével együtt nyugodni. Erre csak abban az esetben lenne mód, ha a régen elhunyt férj csontjait exhumálnák, és új, közös sírba helyeznék a most eltávozott özveggyel.  Kérdés, hogy a halácha szerint van-e erre lehetőség?

Válasz: Bővebben…

Hetven év eltelt – és még mindig…

Nem tartozik a mindennapokhoz, de minden évben felröppen a hír, hogy új, a Vészkorszak idején ásott tömegsírra bukkantak. Tudjuk, hogy a Soában legyilkolt zsidók egy részét tömegsírokba temették. Szabad-e exhumálni e sírokat, és zsidó temetőben elhantolni újra a csontokat, ha tudjuk, hogy a halottak nem mindegyike volt zsidó, és nem lehet megkülönböztetni a csontokat? Bővebben…